Espektak sila a ki te dwe fèt aswè a anile. Carl-Edward Osias (Bassmint Management) ki se pwomotè konsè a konfime ke konsè a pap fèt…
Voir la suite